04.04.2014.

BiH dobila prvu gradsku toplanu na biomasu

Opština Bosanska Gradiška je prva lokalna zajednica u BiH koja je primijenila direktivu Evropske unije o obaveznosti zamjene mazuta biomasom u sistemu daljinskog toplotnog grijanja

27.03.2014.

Počela gradnja HE “Vranduk”, investicija od 120 miliona KM

Hidroelektrana "Vranduk" je planirana kao protočno postrojenje, a njenim završetkom proizvodit će se tzv. zelena energija, koja će na godišnjem nivou davati više od 96 GWh električne energije

26.03.2014.

Hrvatska treća u Evropi po resursima vode

Predsjednik Josipović naglasio važnost očuvanja suverenosti vodnih resursa, ali i potrebu boljeg iskorištavanja vode koja "otječe u more, a da je ne koristimo"

21.03.2014.

Zašto ulaganja u energetiku udaljavaju BiH od EU?

"Energetski projekti kao što su termoelektrane u Stanarima, Ugljeviku i Tuzli, hidroelektrane u Nacionalnom parku Sutjeska, na izvorima Sane, u gornjem toku Neretve, na rijeci Ljuta, kao i projekat Gornji horizonti, pokazuju da se nadležne bh. institucije i dalje vode logikom i tehnologijama iz 19. vijeka", kaže Miodrag Dakić, ekspert iz Centra za životnu sredinu iz Banjaluke

10.03.2014.

Njemačka daje 25 milijardi eura za obnovljive izvore energije

Distributeri električne energije u Njemačkoj po zakonu moraju kupiti energiju iz obnovljivih izvora i pustiti je u mrežu prije nego potrošačima pošalju struju iz konvencionalnih izvora

10.03.2014.

Srbija: Male HE donose 250 miliona eura ulaganja i nova radna mjesta

Kako je izjavila ministrica Zorana Mihajlović, najvažnije je to što će biti ubrzan razvoj lokalnih samouprava gdje se budu gradile male hidroelektrane, jer izgradnja objekata nosi i angažovanje malih i srednjih preduzeća i porodičnog biznisa

07.03.2014.

Višemilionske investicije u FBiH: Stiže novac za dvije hidroelektrane i Vjetropark “Vlašić”

Prihvaćeno zaduženje Federacije BiH u iznosu od 30.000.000 eura za HE "Janjići" - KfW će osigurati i 100.000.000 eura za izgradnju Crpne hidroelektrane "Vrilo"

05.03.2014.

Trhulj pozvao Turke da grade hidroelektrane u FBiH

Istakavši da FBiH ne planira privatizaciju elektroprivrednih kompanija, ministar je kazao da će resursi za proizvodnju struje time biti otvoreni za privatni sektor

25.02.2014.

Slovenija gradi 10 hidrocentrala na Savi

U izradi su urbanistički planovi za hidrocentrale Suhadol, Trbovlje i Renke, za čiju je gradnju potrebno osigurati 400 miliona eura - Vrijednost cijelog projekta procjenjuje se na 1,5 milijardi eura

17.02.2014.

Srbija: Od 1. jula domaćinstva biraju isporučioca struje

Nacrt novog zakona o energetici predviđa da će od 1. jula ove godine ili najkasnije od datuma stupanja na snagu novog zakona, građani moći da biraju isporučioca struje, rekla je ministarka energetike u ostavci Zorana Mihajlović