26.04.2013. Autor:

Federacija se zadužuje za 20 miliona KM

Vlada Federacije BiH /FBiH/ odobrila je danas zaduženje Federacije do 20 miliona KM putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih federalnim budžetom za 2013. godinu.

Vlada Federacije BiH /FBiH/ odobrila je danas zaduženje Federacije do 20 miliona KM putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih federalnim budžetom za 2013. godinu.

Nominalni iznos ove emisije je do 20 miliona maraka putem 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM, sa rokom dospijeća od 273 dana.

Vlada je na sjednici u Mostaru utvrdila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH, te Uredbu o davanju u zakup poslovnih prostora nad kojima Vlada ima pravo upravljanja i korištenja.

Federalna Vlada dala je saglasnost na Plan poslovanja preduzeća „Autoceste FBiH“ Mostar za 2013. godinu, te rebalans Plana i programa preduzeća „Ceste FBiH“ Sarajevo za 2012. godinu.

Vlada je usvojila odluke o transferima ministarstvima rada i socijalne politike, te obrazovanja i nauke, a data je saglasnost i za transfer za razvoj turizma. 

(Srna)

Vaš komentar