26.04.2013. Autor:

Osniva se shopping klub bh. dijaspore, odlična prilika za domaće kompanije

Grupa mladih biznismena iz BiH pokrenula DijasporaCard projekat za kupovine sa popustima roba i usluga u BiH – Odabrane bh. kompanije će imati osiguranu bazu premium kupaca iz dijaspore

Bosanskohercegovačka dijaspora pokretač je bh. ekonomije. Prema zvaničnim podacima doznake iz dijaspore svake godine iznose oko dvije milijarde dolara! Pored zvaničnih tokova, procjenjuje se da neoficijelnim kanalima dijaspora u BIH unosi dodatnih 1,5 milijarde dolara.  

Doznake dijaspore čine 20 posto BDP-a Bosne i Hercegovine, a u nelikvidnoj ekonomiji gdje se većina transakcija između kompanija rješava kompenzacijama – razmjenom roba, novac koji dijaspora šalje, te novac koji dijaspora troši tokom posjeta BiH dobija još više značaja.

I pored svega toga, dijaspora nema nikakvih posebnih pogodnosti, kako od strane države i institucija, tako niti od kompanija kojima donosi preko potreban novac. Uzimajući u obzir navedeno, grupa mladih biznismena iz BiH pokrenula je DijasporaCard projekat kojim želi to promijeniti i kupovnu snagu bh. dijaspore kanalisati u jedinstvenu silu, kako bi svi članovi – korisnici DijasporaCard kartica imali dodatnih koristi prilikom svojih kupovina roba i usluga u BiH.

DijasporaCard projekat zapravo je klub potrošača bh. dijaspore, koji će na osnovu svojeg članstva u DijasporaCard projektu moći ostvarivati popuste prilikom kupovine roba i usluga u BiH tokom cijele godine. U zavisnosti od kompanija partnera projekta u BiH, vlasnici DijasporaCard shopping kartice moći će kupovati uz popust od 5-60 posto neograničen broj puta tokom cijele godine! S druge strane, odabrane bh. kompanije će imati osiguranu bazu premium kupaca – kupaca iz dijaspore.

DijasporaCard kartice bit će dostupne za članove bh. dijaspore putem stranice www.dijasporacard.com. Pored članova dijaspore, ovaj projekt izuzetna je prilika i za bh. kompanije kojima je interesna grupa bh. dijaspora. Uključenjem u projekat DijasporaCard bh. kompanije će steći vrlo bitnu konkurentsku prednost – privlačenje premium kupaca iz dijaspore.

Bh. kompaniije koje su zainteresovane za privlačenje kupaca iz dijaspore već sada mogu se prijaviti kako bi postali partner projekta unutar svoje industrije.

Više informacija o projektu DijasporaCard moći će se dobiti na web portalu www.dijasporacard.com koji bi u zvaničan rad trebao biti pušten 1. maja 2013 godine.

Vaš komentar