16.04.2013. Autor:

U 50 poduzeća u Federaciji pokrenut stečaj

Najviše firmi u kojima je pokrenut stečajni postupak je na području Zeničko-dobojskog kantona – 18

Prema podacima koje su Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH dostavile kantonalne agencije za privatizaciju, u 50 poduzeća na području Federacije BiH zaključno sa krajem 2012. godine pokrenut je stečajni postupak.

Najviše firmi u kojima je pokrenut stečajni postupak je na području Zeničko-dobojskog kantona – 18, zatim slijedi Unsko-sanski kanton gdje je, prema podacima tamošnje Agencije za privatizaciju, stečajni postupak pokrenut u 16 poduzeća.

Na području Tuzlanskog kantona u stečaju je bilo pet firmi, dok je na području Sarajevskog kantona stečajni postupak zaključno sa 2012. godinom pokrenut u četiri kompanije.

Kako se navodi u izvještaju Agencije za privatizaciju FBiH o kontroli izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenut je stečajni postupak u dva poduzeća.

Na području Kantona 10 i Posavskog kantona nije bilo prijavljenih firmi u stečaju, dok agencije za privatizaciju Zapadnohercegovačkog i Srednjobosanskog kantona nisu dostavile podatke o firmama u stečaju na prostorima tih kantona.

(Fena)

Vaš komentar