26.04.2013. Autor:

“Planiranje i upravljanje zalihama” 21. maja u Sarajevu

U traženju ravnoteže između dva proturječna cilja, menadžeri se služe raznim tehnikama, ali nažalost, i dalje najčešće iskustvenim

Seminar pod nazivom PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA U LANCU OPSKRBE će se održati u Sarajevu, 21.5.2013. u hotelu Hollywood. Predavač na seminaru je dr. sc. Kristina Šorić.

U današnjem konkurentskom okruženju protok robe od dobavljača do potrošača mora biti učinkovitiji i djelotvorniji na svim razinama lanca opskrbe. Da bi se postigla ciljana razina usluge prema potrošačima, potrebno je upravljati zalihama na odgovarajući i učinkovit način. U traženju ravnoteže između ta dva proturječna cilja, menadžeri se služe raznim tehnikama, ali nažalost, i dalje najčešće iskustvenim.

Svrha seminara je definirati različite tipove zaliha, objasniti njihovu svrhu, obraditi različite troškove koji ih prate, te izložiti i objasniti metode za njihovu optimizaciju. Naglasak će biti na realnim poslovnim slučajevima u kojima su se koristile matematičke i statističke metode, kao i prikladna programska podrška.

Sve će se metode ilustrirati na konkretnim poslovnim slučajevima, te obraditi uz pomoć Excel-a i Excel Solvera. Sudionici će dobiti gotove Excel obrasce modela koje će moći odmah implementirati, ali i naučiti kako samostalno kreirati iste uz pomoć tog alata.

Kotizacija za seminar iznosi 160 eura + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, stručna literatura, certifikat o usavršavanju, ručak i osvježenje. Prijave se primaju do 17.5.2013.

Odobrava se popust “3 za 2″ – za dvoje polaznika iz iste firme, treći polaznik seminar prati GRATIS. Broj polaznika je ograničen!

Svim polaznicima seminara Naklada MATE d.o.o. poklanja knjigu “LOGISTIKA”.

U ponudi je i mogućnost organizacije in-house seminara gdje bi seminar bio posebno kreiran za potrebe i zahtjeve odgovarajuće firme.

Program seminara možete preuzeti sa: www.naklada-mate.ba ili ih kontaktirati na e-mail naklada.mate@infoneum.com

Vaš komentar